NT, Evangelijos

Naujasis Testamentas, kaina nuo 6 € priklausomai nuo dydžio ir viršelio medžiagos. Iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas

Naująjį Testamentą sudaro 27 knygos:
Evangelija pagal Matą
Evangelija pagal Morkų
Evangelija pagal Luką
Evangelija pagal Joną
Apaštalų darbai
Laiškas romiečiams
Pirmasis laiškas korintiečiams
Antrasis laiškas korintiečiams
Laiškas galatams
Laiškas efeziečiams
Laiškas filipiečiams
Laiškas kolosiečiams
Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
Antrasis laiškas tesalonikiečiams
Pirmasis laiškas Timotiejui
Antrasis laiškas Timotiejui
Laiškas Titui
Laiškas Filemonui
Laiškas hebrajams
Jokūbo laiškas
Pirmasis Petro laiškas
Antrasis Petro laiškas
Pirmasis Jono laiškas
Antrasis Jono laiškas
Trečiasis Jono laiškas
Judo laiškas

Apreiškimas Jonui

Naujasis Testamentas - nuo 6 € - turime :)

Aktyvūs filtrai