Subkategorijos

 • NT, Evangelijos
  Naujasis Testamentas, kaina nuo 6 € priklausomai nuo dydžio ir viršelio medžiagos. Iš graikų kalbos vertė kun. Česlovas Kavaliauskas

  Naująjį Testamentą sudaro 27 knygos:
  Evangelija pagal Matą
  Evangelija pagal Morkų
  Evangelija pagal Luką
  Evangelija pagal Joną
  Apaštalų darbai
  Laiškas romiečiams
  Pirmasis laiškas korintiečiams
  Antrasis laiškas korintiečiams
  Laiškas galatams
  Laiškas efeziečiams
  Laiškas filipiečiams
  Laiškas kolosiečiams
  Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
  Antrasis laiškas tesalonikiečiams
  Pirmasis laiškas Timotiejui
  Antrasis laiškas Timotiejui
  Laiškas Titui
  Laiškas Filemonui
  Laiškas hebrajams
  Jokūbo laiškas
  Pirmasis Petro laiškas
  Antrasis Petro laiškas
  Pirmasis Jono laiškas
  Antrasis Jono laiškas
  Trečiasis Jono laiškas
  Judo laiškas

  Apreiškimas Jonui

 • Biblija
 • Psalmės, Patarlės

Aktyvūs filtrai